• Part NO 描述 接口 充电电流(A) NTC 电池电压(V) 封装 参考料号
  CN300
  CN200
  CN5318
  CN5832
  CN3601
  CN3796
  CN825R
  CN61C 低功耗高精度电压检测集成电路 N 3.5 324 1.15V-5.5V
  CN61C 低功耗高精度电压检测集成电路 N 3.5 324 1.15V-5.5V
  CN5502 N 12
  CN5728 N 12
  CN5730 N 12
  CN5711 N 12
  CN5710 N 12
  CN3125 N 12 2.7V-6V
  CN3085B N 12 4.4V-6V
  CN3085 N 12 4.4V-6V
  CN3163 N 12 4.4V-6V
  CN3165 N 12 4.4V-6V
  CN3158 N 12 3.8V-6V
  留言板

  留言板

  公司名称
  联系人
  电话
  邮箱
  咨询问题
  验证码 点击更换
  发送
  三上悠亚潮喷失禁痉挛在线观看